Pravila rezervacije

 Pravila rezervacij in ravnanja

 

 Preberite si pravila rezervacij in ravnanja na igriščih TK Ajdovščina

 

Pravila rezervacij